திருமண பொருத்தம், கணிதம், கிரக பரிகாரம், வாஸ்து, பெயா் எண் கணிதம், ஜோதிட, ஆன்மீக ஆலோசனைகள், திருக்கணிம் லகரி, வாக்கியம், ஜாமக்கோள் ஆருடம், சோழயபிரசனம் சிறந்த முறையில் பார்க்கபடும். தொடா்புக்கு: ஸ்ரீ அகஸ்த்தியர் ஜோதிட இல்லம், சத்தி மெயின் ரோடு , அரசூர் ,சத்தி வட்டம், ஈரோடு மாவட்டம்,தமிழ்நாடு Pin-638454.Telephone: +91-9865657155, E-mail: jjagan007@gmail.com

முகவரி

ஸ்ரீ அகஸ்த்தியர் ஜோதிட இல்லம்

சத்தி மெயின் ரோடு ,
அரசூர் ,சத்தி வட்டம்,
ஈரோடு மாவட்டம்,
தமிழ்நாடு
Pin-638454.
Telephone: +91-9865657155
E-mail: jjagan007@gmail.com


தொடர்பு படிவம்